VISI DAN MISI

VISI


Menjadi satu institusi pilihan bagi pembangunan insan yang membawa imej sejahtera untuk masyarakat majmuk


MISI


  • Merealisasikan tanggungjawab mencegah mungkar ke arah membenteras gejala sosial melalui kesedaran, bimbingan, perlindungan dan pembinaan jati diri remaja, keluarga dan masyarakat
  • Mendokong budaya kerja penyayang, efektif, proaktif dan efisien

MATLAMAT


  • Mendokong budaya kerja penyayang, efektif, proaktif dan efisien
  • Membantu remaja menghayati  Islam sebagai cara hidup
  • Membantu remaja membina semula keyakinan diri untuk meneruskan kehidupan yang sihat dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Advertisements
%d bloggers like this: